Loučení s masopustem

Loučení s masopustem

Poslední únorový týden se nesl v naší speciální škole v duchu masopustních zvyků. Pekli jsme voňavé koblížky, vyprávěli si o tradicích a zvycích spojených s tímto obdobím a vyráběli masky na průvod a karneval. 

Závěr týdne patřil průvodu masek a veselému masopustnímu karnevalu. A jak se patří, karnevalové veselí a loučení s masopustem vykouzlilo úsměvy na tvářích malým i velkým tanečníkům. 

 

Masopust, masopust, koblížky a masa kus. 

Masopust, masopust, až to sníme, bude půst. 

 

Mgr. Martina Chovancová