Loučení s podzimem

Loučení s podzimem

Dne 22. 11. 2022 probíhal ve třídách Mateřských škol projektový den ve výuce.

Povídali jsme si o proměnách podzimní přírody, o změnách ročního období. Děti poznávaly znaky podzimu – ptáci odlétají, barevné listí, charakteristické počasí, oblečení. Rozvíjeli jsme předmatematické představy, děti si osvojily nové matematické pojmy malý - velký, méně - více. Další aktivitou byla společná pracovní činnost, vytvořily jsme velkou dýni s přírodninami. Celý den se nesl v klidném duchu.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

MPavla Machalová