Loučíme se milé studentky, studenti, přátelé

Školní rok utekl zase jako voda v potoce a období jara má tradičné velmi podobný scénář. Velké těšení se, lehká nervozita – schovaná za široký úsměv, neustálý trénink a procvičování okruhů otázek k závěrečným zkouškám. Týdny před důležitými daty jsme v kalendáři poctivě odškrtávali fixem.

  V náš první den D, přišli do školy slavnostně ustrojeni mladí studenti a studentky, kteří s pokorou a velkou snahou dokázat, že měsíce a roky strávené v této škole nesou své kýžené ovoce.  Všem těmto mladým lidem, kteří stojí na prahu dospělosti s úspěšně vykonanou průvodní zkouškou přejeme za celý kolektiv a zázemí PŠJ hlavně pevné zdraví, pořádný kus štěstí a ty správné průvodce na cestě životem.

Mgr. Petra Merhautová