Masopust ve 3. třídě

Masopust ve 3. třídě

„Pojďte děti k nám do spížky, zaděláme na koblížky“ i taková říkadla si naši předkové o masopustu říkali. S žáky jsme této lidové tradici věnovali celé vyučování, jelikož nemůžeme v současné době navštěvovat muzea s lektorskými programy zaměřenými na zvyky a tradice. Nezapomněli jsme na masopustní maškary, v českém jazyce i matematice bylo všechno propojeno tímto tématem. Nakonec si žáci vybarvili omalovánky, kde se pestrost barev přímo nabízela, nechyběl medvěd ani masopustní kůň. Při vystřihování bylo nutné vyvinout značné úsilí, ale všechno se nakonec podařilo. Naši třídu zdobí kolektivní práce, ze které máme všichni dobrý pocit i veselejší náladu.

Kolektiv 3. třídy