Masopustní veselí ve třídě 1.S a 3.S

Masopustní veselí ve třídě 1.S a 3.S

„Už je konec masopustu, už je konec muziky….“

A má být pořádně veselý, tak jsme se společně s třídou 3. S dohodli, že dětem zpříjemníme školní den. Vše začalo už o několik dnů dříve, kdy si děti vyráběly masky a chystaly kostýmy. V úterý 16. února pak nastal ten pravý den…. na chodbě voněly smažené koblížky a ze tříd se ozýval smích. Netrvalo to dlouho a na chodbě se objevily masky hned dvou medvědů, šaška, koníka a čerta. Děti rachotily a před dveřmi do tříd se ukázaly ostatním. Když jedna třída odešla plnit náročné úkoly, druhá v maskách princezny Elsy, Batmana, medvěda i víly, se s říkankou vydala na cestu po chodbě. Úkoly všechny děti zvládly na jedničku a pak už je čekaly vychladlé voňavé koblížky a odpočinek u pohádky „Chaloupka na vršku“.   

Jana Regmundová. třída 1. S