Masopustní veselí

Masopustní veselí

Ve čtvrtek 24. 2.2022 se ve školní družině ZŠ praktické konal již tradiční maškarní karneval. Přípravy spočívaly ve výzdobě třídy a velké přípravě masek. Některé děti si  masky a kostýmy přinesly z domu a ty ostatní si je s radostí a plny očekávání vyráběly v družině (malovaly, stříhaly, lepily). Masky byly opravdu různorodé,  vždyť fantazii se meze nekladou.  Všichni se v maskách nejdříve představili. Následoval společný tanec a plnění úkolů a soutěží. Za splnění byla pro soutěžící připravena sladká odměna. Všichni jsme si společně strávené odpoledne užili.

 Akce byla hrazena z projektu ,,Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Kolektiv I. stupně ZŠ praktické