Matematika je královnou věd

Matematika je královnou věd

Ve středu, 3. 5. 2023 proběhla přednáška pro rodiče žáků základní školy speciální.

Přednášku vedl dlouholetý, zkušený pedagog pan Mgr. Martin Müller, který již několik let vyučuje matematiku na 1. stupni ZŠ. Jeho zapálení pro tento předmět je neskutečný. Ukázal matematický kufřík, který obsahoval spoustu pomůcek různých tvarů, velikostí a ke každé z nich vysvětlil její využití a možnosti v matematice. Kufřík je velmi praktická pomůcka nejen ve škole, ale i na domácí procvičování, která u žáků upevňuje znalosti v rámci ŠVP ZŠ. Rodiče měli prostor k vyjádření a možných dalších námětů, jak využít pomůcky jinou formou nebo k upevnění učiva.

Fantazie, kreativita nebrala konce, aktivita zúčastněných byla velká.

Pro zúčastněné byla přednáška velmi zajímavá, přenesli se do let, kdy sami navštěvovali ZŠ a vzpomněli si na různé metody a techniky výuky. Diskuze byla rušná a všichni si odnesli velmi zajímavé poznatky.

Děkujeme panu Martinovi za skvělé rady, velmi praktické ukázky pro žáky a budeme se těšit na další setkání.

Přednáška proběhla v rámci Odborně zaměřeného tematického a komunitního setkávání v ZŠ „Matematika je královnou věd“ z projektu Šablony 2022, hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Mgr. Vlasta Kovářová