Mikuláš

Mikuláš

zavítal se svoji skupinou – andělem a čertem opět po roce za námi do školy v pátek 4.12.2020. Prošli celou speciální školou, přidali se i žáci 1.třídy základní školy praktické. Z knihy hříchů Mikuláš přečetl, kdo byl po celý rok hodný a kdo zazlobil. Zpívaly se písničky, říkaly básničky a kdo chtěl, si s panem Mikulášem, čertem či andělem popovídal. Za odměnu všichni žáci školy dostali bohatou nadílku a už teď se všichni těšíme, až se zase za rok uvidíme.

Touto cestou srdečně děkujeme firmě VaK Vsetín za finanční dar, díky kterému se žákům nakoupily mikulášské balíčky.

Mgr. Vlasta Kovářová