„Mít aspoň týden jako Robinson, mít velké plány a nepoznat shon“

„Mít aspoň týden jako Robinson,  mít velké plány a nepoznat shon“

…bylo přáním společného muzicírovaní tříd 2S a 4S. První muzikoterapie se nesla v duchu exotických dálek.  Zažili jsme hudební „vichřici“, probuzení na ostrově, ochutnávku cizokrajného ovoce a společný ostrovní tanec. Do jaké dálavy se s Robinsonem a jeho věrným Pátkem podíváme příště, je záhadou. Druhá společná muzikoterapie, tentokráte pod vedením třídy 2S nás zavedla za eskymáky na severní pól. Za polárními medvědy, liškami, tučňáky, sněžnou sovou. Zkrátka tam, kde je grónská zem…

rukopis: Petra Merhautová

opis: Nela Kandračová, Kevin Gadžor