MOJE TĚLO A ZDRAVÍ

MOJE TĚLO A ZDRAVÍ

7. 3. 2022 jsme se v MŠ seznamovali s vlastním tělem. Děti si během dne přiblížily všechny naše smysly a části těla. Přičichly k jarním květům, hladily své kamarády, chutnaly malé dobroty, poslouchaly cinkání zvonečku a dívaly se na písničky, které později rozpohybovaly celé tělo. Naše hlasy se rozezněly při zpěvu všem známé písně „Hlava, ramena, kolena, palce“. S dětmi jsme se dozvěděli něco nového z prostředí u doktora prostřednictvím knížky a během výtvarné výchovy jsme se zaměřili na zoubky. Naše smysly si po celém dni odpočinuly ve smyslové místnosti a zároveň se připravily na další část dne.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Petra Kovaldová