My jsme žáci 3R

My jsme žáci 3R

My jsme žáci třetí „eR“,

co děláme celý den?

Když se všichni sejdeme,

ranním kruhem začneme.

Vybíráme fotky z bloků,

nyní již to máme v oku.

Říkanky a básničky,

má rád i náš maličký.

Po svačině každý den,

učíme se s úsměvem. 

Zvládáme si také hrát,

cvičit, kreslit, malovat.

Když počasí dovolí,

užíváme si na sluníčku veselí.

A poté s kručením v břiše,

čekáme na oběd tiše.

A co zbývá nakonec?

Odpočinek, jasná věc.

 

Bc. Petra Orságová, třídní učitelka 3R