NA TŘI KRÁLE …

NA TŘI KRÁLE …

Podle legendy přišli tři mudrcové – Kašpar, Melichar a Baltazar – do Betléma, aby se poklonili nově narozenému králi a přinesli mu zlato, myrhu a kadidlo. Od těch dob je 6. leden dnem, kdy chodí děti v kostýmech tří králů a přejí lidem pokoj a klid. V obydlích, která navštíví, zůstanou na dveřích křídou napsaná tři písmena: K+M+B "Christus mansionem benedicat – Kristus žehnej tomuto příbytku".

Dříve děti koledovaly, aby pro sebe získaly nějaké jídlo na zimu. V současné době malí koledníci vybírají peníze na Tříkrálovou sbírku, jež pomáhá potřebným lidem.

Ani žáci p. učitelky Hanky Růžičkové na tuto tradici nezapomněli. Převlékli se do kostýmů a s koledou „My tři králové…“ a s penízky pro štěstí, obcházeli třídy a kanceláře naší školy.

I MY VÁM VINŠUJEME ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE.

Za třídu 3.S Soňa Fojtíková