Návštěva 2. třídy v knihovně

Návštěva 2. třídy v knihovně

Také druhý adventní týden byl programově velmi bohatý. Nejenom, že si paní vychovatelky ve středu 13. 12. 2023 připravily pro děti dárek v podobě návštěvy zábavného centra „Galaxie“ ve Zlíně, v dárcích jsme pak pokračovali 14. 12. návštěvou Masarykovy veřejné knihovny. Paní knihovnice si připravila pro žáky opět krásný program. Tentokrát s vánoční tématikou. Děti dramatizovaly pohádku „Nejkrásnější dárek“, zpívaly při kytaře píseň „Sněží“, naučily se koledu „Pásli ovce valaši“, kterou pak společně hrály na hudebních zvoncích. Dětem se v knihovně velmi líbilo a program je velmi bavil.

V průběhu celého adventu měly děti připraveny do výuky pracovní listy s vánoční tématikou. Třetí advent pak zakončíme ve třídě zpíváním vánočních písní, vánočními pohádkami a seznamováním se s novými hrami. Poslední den si také odnesou domů malé dárečky.

Třídní učitelka 2. třídy Mgr. Pavla Andrýsková