Novinky ve Školním klubu – 2. pololetí

Novinky ve Školním klubu – 2. pololetí

Ve školním klubu jsme se v průběhu druhého pololetí snažili pobývat co nejvíce na čerstvém vzduchu. Zbývající dny žáci vyplňovali různými činnostmi, jako např. stolními a společenskými hry, skládáním stavebnic, výtvarnou výchovou, pracovními činnostmi a relaxací při hudbě…

L. Slavíková, M. Vašátkova, K. Fojtů