ODEMYKÁNÍ STUDÁNEK

ODEMYKÁNÍ STUDÁNEK

31. května je Den otevírání studánek, a proto se celá speciální škola zapojila v rámci EVVO do této akce. Projektový den „Odemkni si svoji kříšťálovou studánku“ jsme pojali tak, že každá třída si vyrobila velký klíč a svoji studánku odemkla. Celkem se nám podařilo vyčistit a odemknout 5 studánek a každý studánce něco přál… aby zůstala čistá, aby měla hodně dobré vody, aby ji nikdo neničil, aby kolem ní byl pořádek. Žáci z jednoleté školy praktické odemkli svoji studánku Bystřičce, jiní ve Velkých Karlovicích, a ostatní žáci vyčistili Studánku sklářů na Ohradě a Za díly v Luhu.

Voda byla a stále je pro všechny velice důležitý prvek potřebný pro život i úrodu. Všichni jsme prožili krásný studánkový den v přírodě a podpořili znovuoživenou tradici.

Doprava k pramínkům byla hrazena z prostředků SRPŠ.

Mgr. Martina Chovancová