Zahajujeme Šablony 2020, stejně jako odloženou olympiádu

Zahajujeme Šablony 2020, stejně jako odloženou olympiádu

Co mají společného Tokio a Uherské Hradiště? Obě města uspořádala letos odloženou olympiádu. Ta hradišťská přivítala v pátek 10. 9. 2021 opět reprezentace  speciálních  škol Zlínského kraje. Zúčastnily se  školy z Uherského Hradiště, ze Zlína, Kroměříže, Otrokovic, Uherského brodu, zlínský dětský domov a nechyběli jsme ani my, Vsetíňané. A neodjeli jsme ze slunečného Slovácka s prázdnou. Amanda Gadžorová si v kategorii mladších žákyň odvezla dvě stříbra za běh a hod, bronz za skok. Filip Cazacenco (mladší žáci) získal bronzovou medaili v běhu a naše juniorka (předžákyně) Veronika Matochová taktéž bronz v hodu kriketovým míčkem. Děkujeme organizátorům celé akce a těšíme se příští rok na shledanou.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mgr. Vlasta Kovářová