Ohlédnutí za 1. pololetím v 1. R

Ohlédnutí za 1. pololetím v 1. R

Naše třída je tvořena výhradně žáky s PAS a jejich vzdělávání se tak řídí principy TEACCH programu. I přesto, že toto pololetí bylo pod vlivem aktuální epidemiologické situace plné změn, tak nás velmi těší, že žáci dokázali dosáhnout významných pokroků. V rámci výuky se zaměřujeme nejen na rozvoj grafomotoriky, matematických představ a prostorové orientace, zrakového či sluchového vnímání, ale také především na rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy a alternativní komunikace dle metodiky VOKS. Jelikož je třída složena převážně staršími žáky, tak nedílnou součást výuky tvoří i jednoduchá příprava pokrmů, základní dílenské práce nebo práce v domácnosti. V naší třídě do výuky hojně zapojujeme iPady, které nám neslouží pouze ke hře či k procvičování nabitých vědomostí, ale využíváme je také pro práci s procesuálními schématy. Tímto způsobem bychom chtěli dosáhnout větší samostatnosti žáků a přenositelnosti procesuálních schémat do různých prostředí i mimo školu.

Ve třídě vládne veselá a přátelská atmosféra a všichni jsme rádi za každý den, kdy tu společně můžeme být. V naší třídě totiž můžete být svědky toho, že city a emoce jsou mnohem silnější než diagnóza a že i tyto děti si k sobě dokážou najít cestu a zažívat tak možná své první lásky.

 

Jsme rádi, že u toho všeho můžeme být společně, protože distanční výuka není nic pro nás.

Mgr. Soňa Špitálská, Bc. Helena Nedbálková a Jaroslav Staněk