Opět velký úspěch ve výtvarné soutěži

Opět velký úspěch ve výtvarné soutěži

Tento školní rok jsme do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ poslali 10 prací žáků školy praktické a 1 obrázek žáka školy speciální. V okresním kole se umístil na 2. místě v kategorii mladších žáků speciálních škol Jiří Schön ze třídy 3S a v kategorii starších žáků Denisa Kandračová z 8. třídy. Úspěch jsme měli i v krajském kole, kde se umístil Jirka na krásném 3. místě a Denisa dokonce na 1. místě. Vyvrcholením je 3. místo Denisy Kandračové v celorepublikovém kole! Všichni zúčastnění máme z těchto úspěchů obrovskou radost a další rok se s velkou chutí opět do této akce pustíme.

Mgr. Ivana Kahánková