Pátek ve třídě 1.S

Pátek ve třídě 1.S

Poslední pracovní den v týdnu je pro naše žáčky významný hlavně proto, že je před nimi víkend. Tedy zasloužené volno. A jak to ví? Díky dennímu režimu a kalendáři. Od doby, co se žáci naučili pracovat s režimem a orientovat se v kalendáři, zjistili, že se mají pořád na co těšit. Ať už třeba na výtvarnou výchovu, oběd, na přestávku.. v denním režimu, tak na svoje a spolužákovy narozeniny, na prázdniny a na různé oblíbené aktivity, které si pečlivě zapisují a denně kontrolují ve svém kalendáři. Například teď, ač nebyla ještě pořádná zima, se už dětí těší, až si odškrtnou 21. březen a na tabuli vymění symbol „Zima“ za symbol „Jaro“. Ne všichni žáci se v kalendáři orientují, ale i přesto cítí, že je pátek a dva dny budou doma. Ví to i díky dennímu režimu, kde se většinou nacházejí aktivity typické pro tento den. V pátek 22. 1. byli všichni žáci mile překvapeni. V režimu ihned objevili pro běžný páteční den nečekaný symbol „společenské hry“. A musím říci, že jsme byly s kolegyněmi také mile překvapeny. Koho by napadlo, že jednou budeme sedět všichni pohromadě u stolu a hrát Bingo. Většinou si žáci hrají individuálně a společenské hry nevyhledávají, tudíž se na ně nesoustředí. O to větší radost jsme měly, že to děti opravdu bavilo. Že na nich bylo vidět, jak jsou napjaté a plné očekávání, jaký obrázek bude vylosován. Ale bingem to nekončilo. Mimo tuto hru si děti užily ještě další spoustu her, jako např. „Člověče nezlob se“, „Pexeso“, „Dobble“, „Domino“… U ranního kruhu jsme si společně zopakovali říkanky doplněné znakem či obrázky, zaměřené na časovou orientaci a zimní tématiku. A věřte, nevěřte i balónového sněhuláka jsme si postavili. Ale ani v tento již tak nabitý den děti nezahálely, a v rámci individuálního učení si ještě stihly zopakovat učivo. No, ať nám někdo neříká, že po takovém sice příjemném, ale náročném dni, si nezasloužíme dva dny volna.

Mgr. Jitka Orságová