Peace Run (nejdelší štafetový běh s hořící pochodní)

Peace Run (nejdelší štafetový běh s hořící pochodní)

Přes 7 000 000 účastníků, uběhnuto více než 395 000 km, navštíveno  157 zemí světa. To je bilance a poslání této velkolepé akce, která si klade za cíl vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru, porozumění napříč všemi světadíly. Jak sami organizátoři a mezinárodní sportovci, jež drží v rukou Mírovou pochodeň říkají, rádi by překonávali hranice mezi lidmi nejrůznějších národů, přesvědčení a hranice v nás samotných. Mírová pochodeň, kterou jsme si mohli na chvíli podržet v ruce a vložit do ní svá přání pro svět je inspirací k hledání toho, co ve skutečnosti vyjadřuje slovo „mír“ a jak jej může každý z nás v běžném životě vnímat. Tuto pochodeň drželi ve svých rukou osobnosti jako královna Alžběta II, Nelson Mandela, papež Jan Pavel II, Dana Zátopková, Martina Navrátilová, Jaromír Jágr a mnozí další. Naše škola na své zahradě uvítala tento mezinárodní tým sportovců, běžců dne 29.5.2024 Součástí společně stráveného času byly sportovní hry, zpěv hymny projektu „Peace run“ a dramatizace sportovních disciplín s ohledem na fair play chování sportovců. U žáků tato akce vzbudila velký zájem, neboť setkání s osobnostmi ze světa sportu včetně účastníků olympijských her je nevšedním zážitkem…

Napsala: Mgr. Petra Merhautová