Poděkování

Využily jsme bezplatné nabídky knih od neziskové organizace „Česká kniha pomáhá, z.ú.“ a obdržely celkem 20 výtisků pro děti a žáky ZŠ a MŠ při nemocnici Vsetín. Děkujeme za věcný dar, který obohatil naši knihovnu.

Mgr. Simona Dobiásová – učitelka ZŠ, Karolína Kovářová – učitelka MŠ