Poděkování

Poděkování

Srdečně děkujeme firmě Paketo Group s.r.o. za dodání materiálu pro žáky do pracovního vyučování.

Nesmírně si vážíme této pomoci a už se těšíme na tvoření v novém roce.

Všem zaměstnancům včetně vedení firmy přejeme kouzelné svátky vánoční a do nového roku hlavně zdraví, štěstí, pracovní a osobní úspěchy.

 

Za ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín

Mgr. Vlasta Kovářová