Poděkování

Poděkování

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín srdečně děkuje „Nadaci Synot“, senátora Ivo Valenty, za udělení nadačního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na didaktické pomůcky. Pro základní školu při nemocnici jsme zakoupily multilicenci výukového programu „Umíme česky“ a „Umíme matiku“. Pro mateřskou školu při nemocnici jsme pořídily nové didaktické hračky, které zpestří dětem pobyt v nemocnici. Velmi si daru vážíme a budeme ho plně využívat.

Za pedagogy ZŠ a MŠ při nemocnici Mgr. Dagmar Šimková , ředitelka školy