Poděkování

Poděkování

Touto cestou bychom rádi chtěli poděkovat firmě VALATRANS, jmenovitě panu Dominikovi Chrásteckému. Velmi profesionálním a vstřícným přístupem pomohl najít řešení, jak odvézt několik pytlů nasbíraných vršků z PET lahví pro žáky speciální školy Vsetín – Turkmenská.  Díky této sbírce, do které se zapojují nejen rodiče našich žáků, ale i široká veřejnost ( např. nemocnice Vsetín. Mateřské školy a jiné…) zpestřujeme žákům výuku  o zajímavé a poutavé pomůcky, díky kterým získávají vědomosti a všestranně se rozvíjejí. Ještě jednou velký dík!

Žáci a pedagogové speciální školy