Podzim v Mateřské škole

Podzim v Mateřské škole

„Na svatého Martina krajina už usíná. Bílá vločka padá k zemi jak drahokam vybroušený. Pospíchejte, milí, zlatí, první sníh se brzy ztratí. Jenom Martin na koni určitě ho dohoní.“

S dětmi přivoláváme svatého Martina. Hrajeme si, tvoříme a bavíme se při společných aktivitách ve třídě i venku.

Kolektiv MŠ 2