Podzim v Semetíně

Podzim v Semetíně

Návštěva Semetína je pro naši třídu vždy příslibem hezky stráveného dne a nejinak tomu bylo i v pondělí, 27.září.  Protože jsme si v hodinách přírodovědy a věcného učení povídali o stromech, o podzimní přírodě a lesních zvířatech, rozhodli jsme se uvidět alespoň něco z toho na vlastní oči. A podařilo se! Vyhlédli jsme do korun vysokých smrků, nasbírali šišky a povídali si o houbách. Viděli jsme kudy a kam teče Semetínský potok, zkoušeli jsme, jak studená je voda a zda nezahlédneme hejno malých rybek. Objevili jsme velikého hlemýždě, kochali se červenými šípky a pozorovali stopy zvířat. Na palouku jsme si zahráli bingo; všem se nám podařilo téměř úplně zaplnit krabičku lesními poklady. A vyzkoušeli jsme svou obratnost, rovnováhu a sílu na lanových prvcích, to byla teprve legrace. Už teď se těšíme, až Semetín budeme moci navštívit v zimě, se zásobou kaštanů, sena a suchého pečiva pro naše zvířecí kamarády.

Mg. Hana Růžičková