Pohyb je náš život

Pohyb je náš život

Dne 29. 11. 2023 se mateřské školy a přípravný ročník Základní školy speciální zúčastnili projektového dne v Rožnově pod Radhoštěm. Do Rožnova jsme jeli autobusem, děti si jízdu užívaly, pozorovaly změny zimní krajiny. V místě Pohádkových lázní nás čekalo velké množství pohybových aktivit. Děti měly možnost jezdit na skluzavkách, skákat na trampolíně a na míčích, prolézat různé překážky, kde si vyzkoušely své pohybové dovednosti.

V další části dne děti plnily pracovní listy a plošné úkoly na rozvoj pozornosti a paměti.

Celý den se nesl v klidném duchu.

„Nachystáme tělíčko, zacvičíme maličko. Dokola se zatočíme a pak se na zem posadíme. Zatleskáme rukama, zakopeme nohama, uděláme dřep, vyskočíme hned.“

Inovativní vzdělávání „Pohyb je náš život“ – PDMŠ dne 29.11.2023, které proběhlo v rámci projektu Šablony 2022, bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Bc. Pavla Machalová