Pomocníci pro zdraví aneb jak zůstat FIT

Pomocníci pro zdraví aneb jak zůstat FIT

Dne 16.3.2022  začala další přednáška ze sérií odborného setkání s rodiči. Tentokrát to bylo na téma, které je velmi aktuální a důležité pro naše žáky. Ti se v rámci svých diagnóz potýkají s dalšímu zdravotními komplikacemi, které je nutno intenzivně řešit. Proto jsme si pozvali do školy odborníka na slovo vzatého, paní Petru Liškovou, která má velmi bohaté odborné zkušenosti a s otevřenou duší se rodičům oddala. V první řadě trpělivě vysvětlila vývojovou škálu dítěte. Objasnila příčiny a důsledky špatného zacházení se svým tělem – např.  plochonoží, špatné držení těla, vysoký krevní tlak a jiné dětské komplikace. Uvedla příklady z praxe, názorně předváděla ukázky, radila rodičům, jak pracovat a eliminovat zdravotní komplikace jejich dětí.  Byla i ukázka zdravotních pomůcek a slovní doprovod, jak která pomůcka působí a má vliv na různé zdravotní potíže. Její klidný a pozitivní přístup ocenili samotní rodiče, kterým se setkání s odborníkem moc líbilo a aktivně se zapojovali do diskuze. Takové přednášky s odborníky pro rodiče mají velký význam. Všichni bychom se měli mít rádi, poslouchat své tělo a dát mu tu nejlepší péči, protože si to naše tělo zaslouží“

Odborné setkání proběhlo v rámci projektu „ Šablony 2020“ financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj  a vzdělávání.

Mgr. Vlasta Kovářová