PRACOVNÍ VÝCHOVA V 1. R

PRACOVNÍ VÝCHOVA V 1. R

Pracovní výchova rozvíjí jemnou motoriku žáků, zvyšuje jejich samostatnost a ve výuce v základní škole speciální zaujímá významnou roli. Blíže je zaměřena na rozvoj sebeobsluhy, práci s drobným materiálem, montážní/demontážní činnosti, pěstitelské práce a práce v domácnosti, které zahrnují přípravu jednoduchých pokrmů/nápojů a drobné domácí práce. Jelikož je naše třída tvořena žáky z různých ročníků (od 3. do 10. ročníku), je nutné výuku i její cíle velmi individualizovat.

Rozvoj sebeobsluhy je nedílnou součástí každodenního dění ve škole. K rozvoji sebeobsluhy využíváme různá procesuální schémata, která pro některé z žáků přenášíme do iPadu prostřednictvím aplikací Keynote nebo Book Creator.

Při práci s drobným materiálem se nejvíce zaměřujeme na činnosti, jako jsou lepení, stříhání, manipulace s přírodními materiály a v letošním školním roce jsme s některými z žáků vyzkoušeli i pletení náramků, vyšívání a tkaní.

Montážní/demontážní činnosti procvičujeme nejen prostřednictvím stavebnic (např. Merkur, Boffin aj.), ale také v rámci individuální výuky, kde jsme pro žáky vytvořili strukturované úkoly zaměřené na různé obtížnosti šroubování. Oblíbenou se stala stavebnice Boffin, v níž žáci skládají dle předem připravených procesuálních schémat jednoduché elektrické obvody. Závěrem školního roku někteří z žáků našli uplatnění i ve školní dřevařské dílně, kde se učili základním pravidlům bezpečného chování v prostředí dílny a dále se učili brousit dřevo smirkovým papírem, natírat, zatloukat hřebíky a manipulovat se svěrákem.

Avšak nejoblíbenějšími jsou práce v domácnosti, protože v rámci příprav jednoduchých pokrmů si vždy připravili něco dobrého k snědku. Na podzim jsme vyráběli jablečné trubičky máčené v čokoládě, na Vánoce jsme si upekli kokosové cukroví a v mrazivých dnech jsme nakládali zázvor v medu. Naopak období zabijaček nás inspirovalo k výrobě ochuceného sádla, na kterém jsme si ve třídě pochutnali všichni.

Mgr. Soňa Špitálská, Bc. Helena Nedbálková, Kristýna Machalcová