Předvánoční čas se blíží

Předvánoční čas se blíží

Co takový předvánoční čas obnáší a co do něj patří? S tímto tématem se žáci 9. třídy seznámili 23. 11. 2021, kdy byl pro ně připraven projektový den. V tento den si žáci opět připomněli, jaké jsou vánoční zvyky, tradice a co znamená advent. Projektový den probíhal v rámci Šablon 2020. Žáci začali debatovat na dané téma, kdy si připomněli všechny tradice, zvyky, ale také Štědrý den, jak u nich doma probíhá. Také jsme si řekli, že symbolem Vánoc je betlém, který nám připomíná narození Ježíška. Žáci obdrželi pracovní listy, kde měli různé úkoly, potom měli namalovat „Betlém“. V další části projektového dne měli žáci možnost si betlém vyrobit z přírodních materiálů. Rukodělná práce žáky velmi nadchla a zaujala.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mgr. Hana Nováková, třídní učitelka 9.třídy ( s oddělením 8.)