PŘEHLÍDKA ZÁJMOVĚ UMĚLECKÉ ČINNOSTI Základních škol a ZŠ speciálních

PŘEHLÍDKA ZÁJMOVĚ UMĚLECKÉ ČINNOSTI Základních škol a ZŠ speciálních

Ve čtvrtek 11. 5. 2023 se naše škola zúčastnila přehlídky zájmové umělecké činnosti speciálních škol Zlínského kraje. Vystoupili na ní žáci pořádající školy ZŠ Smolina, dále ZŠ Návojná, Zlín Lazy, Slavičín Hrádek, Uherský Brod, Otrokovice. Naši školu reprezentovali žáci tanečního kroužku, kteří vystoupili se čtyřmi čísly.  Malá děvčata zatančila tanec „Havaj“, chlapci cvičili při hudbě „Žížaly“, Steven Žiga se Simonou Šandorovou zatančili sólový tanec sambu a na závěr předvedla své taneční dovednosti vybraná děvčata ze 6. a 7. třídy, které zatančily romský tanec.  Všem účinkujícím se vystoupení povedla, o čemž svědčí i hodnocení poroty. Už se těšíme za dva roky na další ročník a rádi se ho zúčastníme.

Tato akce byla uskutečněna díky inovativnímu vzdělávání „Přehlídka zájmové umělecké činnosti speciálních škol Zlínského kraje““ – PDMŠ dne 11. 5. 2023, které proběhlo v rámci projektu „Šablony 2022“, bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Mgr. Pavla Andrýsková