Preventivní program BESIP

Preventivní program BESIP

Téma bezpečnosti je velmi důležité téma a je nutné o něm s žáky neustále mluvit, vysvětlovat a připomínat. Byli jsme velmi rádi, že ve čtvrtek 4. 4. 2024 přišel k nám do 2. třídy pan Patík, který za pomocí interaktivní tabule žákům vysvětlil, jak se mají chovat v silničním provozu. Také se dozvěděli, jak mají dbát o své zdraví, aby předešli úrazu a nezpůsobili dopravní nehodu. Beseda byla velmi poučná a žáky zajímala.

Program se uskutečnil v rámci prevence.

Třídní učitelka Mgr. Andrýsková