Probouzení jara

Probouzení jara

Dne 1.4.2022 děti z mateřské školy prožily projektový den ve škole „Probouzení jara“.

I když se nám počasí trošku ochladilo, vytvořili jsme si ve třídě pravou jarní náladu. Děti si vyzkoušely nasadit do truhlíku jarní květinky, povídali jsme si o tom, co rostliny k životu potřebují. Naučili jsme se jarní písničku s pohybovým doprovodem. Další aktivitou bylo přiřazování a párování obrázků s různými jarními květinami. Děti s nadšením spolupracovaly i při výtvarné činnosti, vytvářely květiny z papíru s pomocí lepidla.

Tento den jsme si náramně užili a těšíme se na příchod pravého jara.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2020“ financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Vypracovala: Bc. Pavla Machalová