Projektový den „Dětský svět“

Projektový den „Dětský svět“

Dne 6. 2. 2024 jsme podnikli výlet do Dětského světa ve Velkých Karlovicích. Pobyt jsme zahájili básničkou s pohybem a rozcvičkou, při které se děti zahřály a protáhly si svaly. Poté nastal okamžik, kdy se děti mohly rozběhnout k vytouženým atrakcím a měly možnost samostatného výběru a překonávání překážek, klouzaček, průlezek a jiných herních prvků v dětském centru. Během odpočinku děti rozvíjely jemnou motoriku pomocí nástěnných panelů. Výlet jsme si náramně užili a už se těšíme na další.

Inovativní vzdělávání – PDMŠ dne 6.2.2024, které proběhlo v rámci projektu „Šablony 2022“, bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Bc. Miroslava Krystyníková