Projektový den „NA ZÁCHRANCE“

Projektový den „NA ZÁCHRANCE“

Dne 5. 3. 2024 jsme společně s dětmi z mateřské školy navštívili základnu záchranné služby. Pan záchranář nás seznámil se základními pravidly přivolání záchranné služby, představil nám nejčastější zdravotnické úkony, které první pomoc doprovází, prošli jsme si prostředí sanitky a děti si na vlastní kůži vyzkoušely měření tlaku, srdečního tepu, polohování na nosítkách a jiné zajímavosti. Na závěr jsme byli poučeni o pravidlech silničního provozu a bezpečném chování při jiných venkovních aktivitách. Celá akce byla pro děti velmi zábavná a přínosná. Děkujeme tedy personálu zdravotnické služby za umožnění této akce.

Inovativní vzdělávání “Na záchrance” – propojování formálního a neformálního vzdělávání, dne 5. 3. 2024, které proběhlo v rámci projektu “Šablony 2022”, bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Za třídu 0.R Marie Šimková