Projektový den „Co skrývá les“

Projektový den „Co skrývá les“

Dne 12. 10. 2022 jsme navštívili Pivečkův lesopark ve Slavičíně.

Nejprve jsme se prošli parkem a prohlédli si dřevěné sochy, které jsou dílem mladých sochařů. Mohli jsme si nejen prohlédnout, ale i osahat a vylézt na sochu vlka, kondora, šneka, píďalky, hada aj. Děti se vozily na dřevěném kolotoči a užily si provazovou průlezku a klouzačku na zřícenině hradu. Podzimní les nám nabídl krásné podmínky k plnění naplánovaných aktivit. Děti rozpoznávaly jehličnaté a listnaté stromy. Pomocí voskovek a papíru si udělaly frotáž kůry stromů. Sbíraly přírodniny podle obrázků a pojmenovávaly je. Dále je mohly i lepit na proužek kartonu. Pomocí smyslů rozeznávaly jehličí, šišky, kamínky, mech, trsy trávy aj. S klacíky jsme rytmizovali básničky. Děti stavěly z přírodnin domečky pro hmyz. Poslouchali jsme různé zvuky lesa a na závět proběhla soutěž v hodu šišek na cíl.

Výlet se vydařil a počasí nám přálo.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Bc. Miroslava Krystyníková