Projektový den "Hrátky s hudbou"

 Projektový den "Hrátky s hudbou"

Dne 10.11.2020 se ve třídách MŠ konal projektový den s názvem "Hrátky s hudbou".

Děti se seznámily s různými hudebninami, jako jsou bubínky, dřívka, triangl a další. Vyzkoušely si vnímat rytmus při rytmizaci slov a říkanek. Učily jsme se rozpoznat rychlý/pomalý, hlasitý/tichý a nepravidelný rytmus. Hravou formou si děti při písničkách rozhýbaly svá tělíčka. Dětem se dařila správná koordinace jejich těl s hudbou. Projektový den se vydařil, odměnou pro nás byly spokojené děti.

Projektový den se uskutečnil v rámci realizace projektu "Šablony 2018" financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Mgr. Pavla Machalová