Projektový den „Hravé kostičky“

Projektový den „Hravé kostičky“

 V úterý 23. 11. 2021 naši třídu už od ranních hodin čekal projektový den. Celou dobu nás provázely dřevěné didaktické hračky a pomůcky, které kombinují zábavu a vzdělávání. U ranního kruhu děti pomocí kostek rytmizovaly básničky a svá jména. Dále následovalo 6 stanovišť, na kterých děti plnily jednotlivé úkoly. V přestávkách si děti rozvíjely tvořivost a kreativitu s vláčkodráhou, kuličkovou dráhou, farmou se zvířátky a jinými hračkami. V tělocvičně následovala překážková dráha připravená jak jinak než z dřevěných pomůcek. Projekt byl zakončen výrobou lesních zvířátek ze dřeva a filcu.  

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Bc. Miroslava Krystyníková