Projektový den „Jarní tvoření“

Projektový den „Jarní tvoření“

Dne 12. 4. 2022 již od ranních hodin čekal naši třídu projektový den. Projekt byl zaměřen nejen na tvoření a kreativitu, ale i na rozvoj pohybových dovedností a rozumových schopností. Po úvodním čtení pohádky následovala překážková dráha s úkoly, které děti plnily na jednotlivých stanovištích. Kromě nácviku nové básničky, písničky s pohybem a koledy, děti rozpoznávaly jarní květiny, hledaly barvy dle pokynů a plnily další aktivity. Dále měly děti možnost vytvořit jarní zápichy a slepičky z kartonů od vajec, do kterých se na mokrou vatu nasypala semínka řeřichy. Poté následovalo válení, vykrajování a zdobení perníčků. Samozřejmě proběhla i ochutnávka sladkých výrobků. Projektové dopoledne bylo zábavné a ze strany dětí bylo pozitivně přijato.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Bc. Miroslava Krystyníková