Projektový den „Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad“

Projektový den „Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad“

Měsíc listopad je období, kdy se noci natahují a dny krátí, příroda se chystá k zimnímu spánku. Co mělo od jara vykvést už vykvetlo, všechna mláďata vyrostla, veškerá úroda, co uzrála je dobře schovaná, a tak všechno to bujaré odpočívá.

To ale neplatí v naší mateřské škole! Dne 18.11.2020 se ve třídách MŠ konal projektový den na téma „Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad“. Pro děti byl připraven program v duchu pestrobarevného podzimu. V našich třídách foukal listopadový vítr, kdy děti skotačily po třídě a představovaly opravdový vichr. Tento vítr nám ale přifoukal listy stromů, které si děti vybarvily a obtiskly. Nakonec si sbíráním balónků vyzkoušely, jaké to je sbírat jablka pod obsypanými jabloněmi. Byl to opravdu listopadový den, jak má být, děti byly součástí počasí, přírody, a tak to má i v podzimních dnech být.

Projektový den se uskutečnil v rámci realizace projektu „Šablony 2018“ financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Kolektiv MŠ