Projektový den „Loučení s podzimem“

Projektový den „Loučení s podzimem“

Dne 2. 12. se konal ve třídách MŠ projektový den s názvem „ Loučení s podzimem“.  Toto dopoledne bylo zaměřeno na všímání si rozdílů v ročních obdobích podzim a zima. V rámci projektu byla uskutečněna výtvarná výchova, kde děti měly možnost uvědomit si rozdíl mezi podzimem a zimou. Díky používané tupované rezervě a otisku lego kostky děti rozvíjely svou jemnou motoriku. Program byl zakončen rozloučením se s podzimem a společně jsme přivítali Paní Zimu, která už klepe na dveře a přináší tak vánoční čas, který vypukl i u nás v mateřské škole.  

Projektový den se uskutečnil v rámci realizace projektu „Šablony 2018“ financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Kolektiv MŠ