Projektový den ,, Máme rádi zvířata“

Projektový den ,, Máme rádi zvířata“

V úterý 6. 10. 2020 se třídy mateřské školy vydaly na výlet do Zoologické zahrady Zlín- Lešná. Postupně jsme prošli celý areál a prohlédli si všechna zvířata, zastavili se na dětském hřišti a nechyběla ani jízda vláčkem. Počasí nám přálo a my si celý výlet náramně užili.

Projektový den se uskutečnil v rámci realizace projektu „Šablony 2018“ financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Kolektiv MŠ