Projektový den: Nebezpečí závislosti

Projektový den:  Nebezpečí závislosti

Dne 3. 12. 2020 proběhl v 7. třídě projektový den na téma „Nebezpečí závislosti“.

 Žáci 7. třídy se hravou formou seznámili s nebezpečím závislosti na alkoholu. Projektový den byl rozdělen do dvou částí, kde v první části žáci shlédli film „Abstinent“, kde bylo ukázáno, jak mladý chlapec školou povinný propadl závislosti na alkohol. V průběhu filmu byly kladeny žákům otázky k dané tématice,  žáci vyjadřovali své pocity a zážitky, které u daného filmu měli.

V druhé části byla žákům promítnuta prezentace o „Alkoholismu“, kde se žáci dozvěděli, co pojednává slovo alkoholismus a jaké jsou jeho příčiny a následky. Žáci u dané prezentace plnili různé úkoly, například měli barevně dokreslit části orgánů, na které alkohol působí a zanechává následky. V dalších úkolech byli rozděleni do dvou skupin, v kterých měli splnit dané zadání a to bylo nakreslit obrázek na téma „Alkohol a rodina“. A v druhém úkolu na téma „Alkohol a společnost“ stavěli z kostek stavbu, dům, kde si měli představit, že to co postavili je společnost, poté měli ze stavby odebrat jednu kostku a říci, co se s tou stavbou stane neboli s tou společností. Žáci měli různé názory.

Žákům se projektový den velmi líbil, ke konci měli prostor k otázkám, kterých nebylo zrovna málo k zodpovězení, což vypovídalo o zájmu žáků.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2018“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mgr. Hana Nováková, školní metodik prevence