Projektový den „Pohádkové lázně“

Projektový den „Pohádkové lázně“

Dne 28.4.2022 jsme podnikli výlet do Dětského centra v Rožnově pod Radhoštěm. Pobyt v areálu Pohádkových lázní jsme zahájili motivační pohádkou „Jak se krtek chtěl dozvědět všechno o lidech“. Poté děti vyhledávaly zajímavosti o lidském těle a jeho fungování v dětských knihách a encyklopediích. Následovala básnička s pohybem a rozcvička, při které se děti zahřály a protáhly si svaly. No a poté nastal okamžik, kdy se děti mohly rozběhnout 
k vytouženým atrakcím a měly možnost samostatného výběru a překonávání překážek, klouzaček, průlezek a jiných herních prvků v dětském centru. A aby se hned neunavily, byly v průběhu dopoledne zařazeny i oddechové činnosti, při kterých děti plnily úkoly v podobě tematicky zaměřených pracovních listů, omalovánek a dřevěných skládaček. Následovaly pohybové hry, které byly pojaty zábavnou formou a vztahovaly se k tématu. Dopoledne plné různých aktivit jsme zakončili procházkou parkem, kde děti procvičovaly smyslové vnímání formou poslouchání zpěvu ptáčků, dýchání jarních vůní nebo poznávání jarních kytiček. Výlet jsme si náramně užili a už se těšíme na další.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Bc. Miroslava Krystyníková