Projektový den třídy 1.S „Pohybem ke zdraví“

Projektový den třídy 1.S „Pohybem ke zdraví“

V pátek 12. 5. jsme s celou třídou vyjeli vlakem do Valašského Meziříčí. Z vlakového nádraží jsme se vydali do blízkého KFC, kde si žáci sami vybrali, objednali a zaplatili jídlo i pití. Po vydatné snídani jsme se přesunuli na dětské hřiště s netradičními herními prvky, a protože nám počasí přálo, využili jsme i herní prvky s vodou. Po dobu dvou hodin se žáci nezastavili. Velice rychle prozkoumali prostor hřiště a nevynechali žádnou z průlezek a lanových aktivit. Nejen, že si zábavnou formou procvičili a zkoordinovali celé tělo v rámci ŠVP, ale užili si i část hřiště zaměřené na rozvoj smyslových, manipulačních a praktických činností. Příjemně unaveni a plni nových zážitků jsme se všichni ve zdraví vlakem vrátili zpět do školy na oběd. Občerstvení žáků platili rodiče, cestovné bylo hrazeno s prostředků SRŠ.

Jana Regmundová