Projektový den v Leskovci

Projektový den v Leskovci

Ve čtvrtek 11. 4. se třída 4S vypravila do nedaleké obce Leskovec. Odtamtud jsem se vydali údolím Snozového potoka lemovaného překrásnou jarní květenou k Juříčkovu mlýnu. U památníku jsme si pak připomněli 79. výročí tamní tragédie (https://www.jurickuvmlyn.cz/). Celé příjemné jarní dopoledne jsme zakončili vydatnou svačinkou v podobě opečeného špekáčku. Projektový den v rámci ŠVP byl vhodným doplněním učiva Člověk a příroda a Člověk a společnost. Doprava byla hrazena rodiči žáků.

Aleš Čapák