Projektový den ve 3. třídě

Projektový den ve 3. třídě

Stejně jako každé roční období i podzim má své velké kouzlo. Třeba právě proto, že dozrávají tolik oblíbená jablka. Jsou nejenom zdrojem potřebných vitamínů, ale
i nezbytnou surovinou k přípravě mnoha dobrot či inspirací pro nespočet zábavných činností.

Žáci 3. třídy měli ve středu 1. listopadu 2023 příležitost užít si „Jablíčkovou zábavu“. Jablko vládlo českému jazyku, matematice, ale také prvouce, výtvarné i pracovní výchově. Děti zapojily všechny smysly, aby zjistily, jak jsou jablka chutná, voňavá, barevná zdravá…

Za 3. třídu   Mgr. Vladimíra Seibertová, Bc. Jana Škorňová