Projektový den „Za zvířátky do ohrádky“

Projektový den „Za zvířátky do ohrádky“

Dne 12. 5. 2022 jsme se autobusem rozjeli do Envicentra veVysokém Poli na statek za domácími zvířátky. Hned na začátku jsme si užili projížďku po okolí vesnice na koňském povoze.

Dále jsme s dětmi postupně procházeli celý statek se zastávkami u jednotlivých domácích zvířat. Každé zvířátko jsme si pojmenovali, dozvěděli se řadu zajímavostí ze života jednotlivých druhů (ovce, kůň, husa, slepice, králík, osel aj.) a na vlastní oči viděli, v jakých podmínkách zvířata bydlí. Děti si je měly možnost pohladit, nakrmit, a tak se s nimi i více sblížit. Většina zvířátek měla i mláďátka, takže děti měly možnost seznámit se i s nimi.

Následovala procházka do blízkého okolí, kde se nacházely záhonky s bylinkami, díky nimž děti vnímaly bylinky všemi smysly. Mohly se jich dotýkat, přivonět, ochutnat a prohlížet si je. Na konci cesty je čekala studánka s léčivou vodou a příjemným posezením. Zde jsme si mohli chvíli posedět a osvěžit se vodou ze zázračného pramene zdraví. Výlet se zdařil, počasí nám přálo a vše bylo zalité sluncem.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Bc. Miroslava Krystyníková