Putování minulostí

Putování minulostí

Dne 25. 4. se žáci tříd 1S, 2S, 3S a 4S vypravili společně poznávat život našich předků. Navštívili jsme Archeologický skanzen v Modré, který představuje opevněné sídliště z doby Velké Moravy. Prohlédli jsme si obydlí prostých obyvatel, hospodářské stavby různých typů i výrobní areál. Všichni také usedli do lavic, kde v období 9. století vzdělával biskup své žáky. Ti se učili pouze 3 předměty – čtení, psaní a náboženství. Prohlídku jsme završili v malé zděné rotundě s funkcí křtitelnice. Celým skanzenem nás prováděl průvodce, který díky svému vhodně upravenému výkladu vždy navedl žáky ke správným odpovědím na otázky. Součástí areálu jsou také volně pohybující se domácí zvířata – kozy, prase, husy.

     Dalším cílem této výpravy byla Živá voda Modrá. Zde jsme měli možnost nahlédnout do světa pod vodní hladinou. Všechny zúčastněné zaujal především podvodní tunel, kde naši pozornost upoutala největší sladkovodní ryba světa – vyza velká o délce téměř 2 metry. Projektový den byl zakončen relaxační procházkou po dřevěné lávce nad výběhem praturů.

     Inovativní vzdělávání „Putování minulostí“ – PDMŠ dne 25. 4. 2023, které proběhlo v rámci projektu „Šablony 2022“, bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Mgr. Petra Orságová