Radost v hudbě

Radost v hudbě

Dne 22. 5. 2024 se děti z MŠ 2 zúčastnily projektového dne ve výuce. Program se odehrával ve třídě. Začali jsme krátkou rozcvičkou při básničce „Beruška cvičí každé ráno“. Děti se učily novou písničku s názvem Masožravá květina a cvrček. Naše třída se díky novým hudebním pomůckám (Zvonkohra Boomhackers) rozezněla do celého patra školy. Dětem se tato zvonkohra velmi líbí. Na závěr si všichni vyzkoušeli, jak zní každý tón a při improvizaci mihli projevit své hudební nadání.

Inovativní vzdělávání „Radost v hudbě“, dne 22. 5. 2024, které proběhlo v rámci projektu „Šablony 2022“, bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Vypracovala: Bc. Pavla Machalová