Řeč je tím lepší, čím je kratší

Řeč je tím lepší, čím je kratší

V tomto duchu se 2. 5. 2023 nesla přednáška odbornice na slovo vzaté, paní Mgr. Šárky Muchové. Tématem byla prevence a náprava řeči u dětí. Logopedických vad stále přibývá a je nutno již od mateřské školy vést děti k správné výslovnosti.

Proto na této přednášce padly velmi užitečné a praktické rady, jak předejít logopedickým vadám. K zhlédnutí byla prezentace nápravy a prevence řečových vad. Praktická ukázka odbornice byla přínosnou „kulturní vložkou“ v této přednášce. Paní Šárka svým hereckým uměním vtáhla všechny zúčastněné do „ světa logopedie“ - správná artikulace mluvidel, správné dýchání, rytmizace….

Školení bylo velmi zajímavé nejen po stránce teoretické, ale především praktické, a věřím, že si z toho každý vezme nějaké ponaučení, radu či pomoc k prevenci a nápravě řeči svých dětí.

Děkujeme paní Šárce za cenné rady, nabídku logopedických pomůcek a budeme se zase těšit na příjemné a milé setkání s ní.

Přednáška proběhla v rámci Odborně zaměřeného tematického a komunitního setkávání v MŠ „Řeč je tím lepší, čím je kratší“ z projektu Šablony 2022, hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Mgr. Vlasta Kovářová